Typy tanecznych rodziców <3<3<3

Rodzaje tanecznych rodzicow #taniec #dance #dancer #taniec #metkabaletka

Wiele się mówi o typach rodziców w szkole, my dzisiaj spróbujemy wybrać 6 najbardziej popularnych typów wśród rodziców tańczących dzieci. Jakim typem rodzica jesteś? Lub może jak myślisz jakim typem są Twoi rodzice?

 

Analityczny Taneczny Rodzicczyli chcący wiedzieć wszystko. Pada mnóstwo róźnych pytań, od obiektywnych po pytania nie dotyczące tematu. Wiąże się to z poświeceniem takim rodzicom wiecej czasu. Lubią analizować dane, statystyki, wyniki etc. Na ogół jest także nazbyt wymagającym rodzicem wobec tancerza. Praca z nimi polega na cierpliwej zmianie oczekiwań zarówno wobec zakresu ingerencji (nadmiernej) w pracę  trenera jak i zmianę oczekiwań wobec własnego dziecka.

Tancerz: Mamo, wygraliśmy!

Rodzic: Ale nie na samych jedynkach!

Tancerz: Ale byliśmy pierwsi…

Rodzic: No i co z tego? Zadowolona jesteś?

 Nastawiony na pomaganie Taneczny Rodzic – to rodzic, który chciałby, żeby czas spędzony na Sali tanecznej dziecka był czasem poświęconym na budowanie relacji, znajdowanie przyjaciół, relacje pomiedzy innymi tancerzami i rodzicami. Interesuje się innymi dziećmi, zna wszystkie dzieci z zespołu lub grupy, zna rodziców. Chętnie zgłasza się do pomocy przy zbieraniu pieniędzy na Wyjazdy turniejowe, stroje etc. Lubią mieć szansę porozmawiać z trenerem jak „z człowiekiem”. Jeśli go polubią stają się niezwykle wdzięcznymi pomocnikami w wielu obszarach życia tanecznego.

Rodzic: Sprawdziłam dziś wszystkich. Znam te nazwiska.

Znam wszystkich sędziów.

Możemy dziś wygrać. Tylko daj z siebie wszystko.

Świadomy Taneczny Rodzic jest kompetentnym rodzicem i świadomym klientem szkoły tańca, zna swoje prawa i obowiązki, ma duże oczekiwania wobec szkoły (płaci co miesiąc i wymaga!). Jest zainteresowany postępami dziecka, śledzi treningi, wszelkie zmiany, wyjazdy turniejowe i ich efekty. Często bywa kompetentny merytorycznie. Świadomi Taneczni Rodzice są zainteresowani organizacją i doskonaleniem przebiegu edukacji tanecznej dzieci. Interesuje ich coraz lepsza i sprawniejsza w realizacji swych zadań szkoła tańca. Są świadomi podziału ról i nie chcą interweniować w metodach treningu. Nie mniej interesuje ich czy kadra ma kwalifikacje, czy się szkoli i usprawnia swój warsztat.

Tancerz: Mamo, przegraliśmy.

Rodzic: Kochanie, najważniejsze jest uczestnictwo, nie wygrana!

Praktyczny Taneczny Rodzic to  rodzic konkretny. Nastawiony na widoczne korzyści. Nie będzie uczestniczył w długich zebraniach. Nie ma na to czasu. Najczęściej mocno zapracowany pomoże (jeśli będzie miał możliwości), jeśli potrzeba będzie wyrażona konkretnie: zakup bluz dla zespołu, pizza na Turnieju, zorganizowanie autokaru na Turniej. Dla tego typu rodziców warto przygotowywać listy potrzeb i przekazać rodzicom z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Najczęściej taki rodzic wie, że jego obowiązkiem jest wyrażanie określonego zaangażowania i nie mając czasu, aby uczestniczyć w życiu zespołu tanecznego swojego tancerza, ma z tego powodu lekkie poczucie winy, więc chętnie pomoże w czymś konkretnym, wymiernym.  Każde takie działanie ze strony rodzica należy opieczętować telefonem z podziękowaniem lub jeszcze lepiej listem podpisanym przez właściciela szkoły.

Rodzic: Ten taniec… Tyle pieniędzy! Po co?

Lekcje, podróże, nie rozumiem! Taka strata pieniędzy, po co to wszystko?

Obojętny Taneczny Rodzicz jednej strony dla trenera i szkoły tańca jest to bardzo wygodny typ rodzica. Ale jak pokazują badania jest to też  najtrudniejszy typ rodzica, także najtrudniejszy rodzic dla tancerza. To często rodzic nieobecny w życiu tancerza, pozostawiający go samotnym. Dopiero jakieś niezwykłe zachowanie tancerza sprowadza go do szkoły i sprowadza tym samym uwagę. Trudno się z nim komunikować, gdyż jest po prostu fizycznie nieobecny.  Tancerz rodzica Obojętnego lubi skupiać na sobie uwagę i bardzo często ma bardzo dobre wyniki. Nie mniej w życiu dorosłym okazuje się, że brak wsparcia ze strony rodziny nie pozwala mu odnościć dalszych sukcesw. Szuka swojej tożsamości by stać się szczęśliwym.

Tancerz: Jak tańczyłam?

Rodzic: (czytając gazetę) no ładnie, ładnie…

Tancerz: Mamo, widziałaś?

Rodzic: Oczywiście… A teraz daj mi już dokończyć czytać. Idź ćwiczyć, idź

Podejrzliwy Taneczny Rodzic– jest typem rodzica, albo ciężko doświadczonego w czasie własnej kariery tanecznej lub sportowej, albo z bagażem negatywnych doświadczeń wyniesionych z czasów edukacji swego starszego dziecka, albo generalnie – jest to osoba o niskim poczuciu własnej wartości i postrzegająca  świat jako wielkie zagrożenie. Jest to rodzic, którym należy się zaopiekować … ze względu na dobro tancerza, ponieważ swoim lękiem i podejrzliwością na pewno „zaraża” i produkuje charakterystyczne trudności wychowawcze u dziecka (zahamowanie lub agresję). Pewną odmianą tego typu rodzica jest podtyp desperacko broniący swego dziecka, wietrzący nieustające prześladowania ze strony trenera lub innych tancerzy. Jest to jeden z najtrudniejszych typów rodziców. W zachowaniu wobec takich rodziców niezbędny jest takt i dyplomacja, stanowczość, spokojne mówienie o faktach, czasami zaproszenie na lekcję lub umiejętne przeprowadzenie postępowania dowodowego, wykluczającego istnienie „działalności spiskowej” .

Rodzic: Taniec to nawet nie sport! Rozumiem pływanie, piłkę nożną… ale taniec nie jest sportem!

Ja sam tańczyłem mnóstwo razy. Nie męczysz się po prostu wcale!