Osteopatia a taniec

Po ostatniej kontuzji pleców trafiliśmy z polecenia do Centrum Osteopatyczne przy ul. Meksykańskiej 6 w Warszawie do Pana Piotra Płazy. Okazało się, że Pan Piotr pomaga wielu tancerzom ze szkoły tańca do której chodzimy. Pan Piotr widząc z jakimi kontuzjami trafiają do niego tancerze wielokrotnie przesyłał informacje do szkoły tańca z prośbą, żeby treningi był tak zbudowane, aby ciało tancerza było bezpieczne. Ważna jest dobra rozgrzewka ale również po zakończonym treningu streching, wszelkie formy rozciągnięcia. Dbajcie o siebie! W przypadku wątpliwości lub problemów zajrzyjcie do Centrum Osteopatycznego.

Blog Osteopatia a taniec #metkabaletka #dance #dancer #taniec

Co to jest osteopatia

Osteopatia to metoda leczenia znana od 1874 roku. Jej twórcą jest lekarz Andrew Taylor Still, który w roku 1892 założył pierwszą szkołę osteopatii American School of Osteopathy. Medycyna osteopatyczna to uznany i popularny sposób leczenia w USA i Europie Zachodniej. W Polsce osteopatą może zostać wyłącznie lekarz lub fizjoterapeuta, który ukończy 5-letnie studia medycyny osteopatycznej oraz zda egzamin kliniczny.

Osteopatia to leczenie podstaw zachorowania, ale również profilaktyka. Wymaga dogłębnej znajomości anatomii i fizjologii człowieka, czyli podstaw medycyny klasycznej. Zawód osteopaty wymaga obszernych studiów dotyczących nauk medycznych i ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

W osteopatii człowieka traktuje się holistycznie jako jedność ducha, ciała i umysu, a zachodzące w nim procesy są wzajemnie powiązane na płaszczyźnie strukturalnej oraz duchowo-psychicznej. Zakłada się, że człowiek posiada własne mechanizmy samoleczenia, autoregulacji oraz samoobrony przed zachorowaniem, a proces leczenia osteopatycznego opiera się na wspomaganiu tych mechanizmów.

Osteopatia to metoda, która pozwala nie tylko na leczenie bólu ostrego lub przewlekłego, ale zapobiega również powstawaniu choroby. Na powstawanie dolegliwości wpływ ma przede wszystkim styl życia, dieta, stres psychiczny, jakość wody i powietrza, wszelkie przebyte wcześniej zachorowania i urazy, przeciążenia statyczne poprzez wymuszoną pozycję ciała podczas pracy, źle dobrana aktywność fizyczna lub urazy sportowe. W ciele mogą być zapisane wszystkie przebyte choroby, które zmniejszają możliwości samoleczenia. Wspomagając miejsca o zmniejszonej odporności, uruchamiając ruch w tkankach, osteopata wspomaga proces leczenia.

Metody leczenia dobierane są indywidualnie do każdego pacjenta uwzględniając wywiad, oglądanie pacjenta, podstawowe badanie osteopatyczne – palpację (badanie dotykiem jakości tkanek) oraz wykonanie specyficznych testów klinicznych. Leczenie i zapobieganie powstawaniu choroby polega na wprowadzaniu ruchu i tworzeniu przestrzeni dla włączenia do pracy naturalnych mechanizmów leczenia, uruchamianych przez ciało aby odbudować harmonię. Dzięki temu organizm potrafi sam poradzić sobie z powrotem do zdrowia.

Osteopata palpacyjnie (za pomocą dotyku) wyczuwa zmiany tkanek, które mogłyby prowadzić do powstania stanu choroby. Przywraca naturalną, prawidłową ruchomość tkanek oraz koryguje ich zaburzenia w miejscach o zmniejszonej odporności, podatnych na choroby, infekcje i urazy.

Medycyna osteopatyczna wpisuje się w nurt medycyny regulacyjnej, może być stosowana jako samodzielna metoda leczenia lub jako metoda uzupełniająca.

Polecamy i zapraszamy do Centrum Osteopatycznego http://www.centrumosteopatyczne.pl/osteopatia1/#osteopatia2

Blog Osteopatia a taniec #metkabaletka #dance #dancer #taniec

Blog Osteopatia a taniec #metkabaletka #dance #dancer #taniec

Blog Osteopatia a taniec #metkabaletka #dance #dancer #taniec

Blog Osteopatia a taniec #metkabaletka #dance #dancer #taniec

Dziękujemy Panu Piotrowi Płaza za pomoc!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.